Festival česneku – Zámek Buchlovice – sobota 23. července 2022

Spolek lidí, kteří, vědomi si svých základů i situace v regionu, by chtěli podpořit turistický ruch propagací městečka Buchlovice, obcí Mikroregionu Buchlov a proto se rozhodli: zachovávat zvyky, staré tradice a seznamovat s nimi obyvatele Buchlovic i okolí, spolupracovat s folklorními soubory i dalšími spolky, v městečku Buchlovice, v obcích Mikroregionu Buchlov, ale i v rámci Zlínského kraje realizovat nové a neotřelé akce spojené s folklorem, ale také s moravskými víny, prací našich vinařů, jedním z největších témat bude: Najdi si svého vinaře!, představit zajímavé lidi, kteří zde žijí, žili a pracovali před námi, jako příklad uvádíme téma: Hrnčina a keramika, např.: vydání manuálu Cesta za keramikou, podílet se na pořádání výstav, seminářů v rámci městečka Buchlovice, především pak v Muzeu Podhradí Buchlovice a Galerii na půdě, nemalou část činnosti věnovat publikační práci (pověsti, vyprávění, písňové sbírky, příspěvky k taneční tradici, ale i z oblasti kulinářství např. recepty krajových jídel atd.), propagovat spojení gastronomie a folkloru a mnohé další, organizovat pořady s výše i níže uvedenou tématikou u příležitosti festivalů na bázi regionální i celostátní (propagace česneku v regionu s tradicí – Najdi si svého česnekáře, Festival česneku).
Ing. Miloslav Hrdý

XIX. ročník Festivalu česneku na zámku (a v městečku) Buchlovice sobota 23. července 2022!


Více na https://www.festivalcesnekubuchlovice.cz