Indočeský podzimní festival – Praha 5

IndoČeský Podzimní Festival, the Indo Czech Autumn Festival (dale jen ICAF) je kulturní událostí, vzájemně propojující dvě na pohled rozdílné, avšak v jádru si velmi blízké kultury, která souvisí s jednou z největších oslav Indie a nejvýznamnějším svátkem a festivalem Bengálska, Durga Puja. Je již léta uskutečněným nápadem indické malířky, básnířky, zpěvačky a jinak mnohostranné osobnosti Papii Ghoshal, která započala a uskutečnila tento nejoslavovanější svátek Indie u nás v České Republice.  Více informací v tomto článku.